Photo Photo Photo Photo
Bindal og Åbygda en natur opplevelse

Bindal og Åbygda en natur opplevelse - dette må oppleves - / Å-elva renner gjennom bygda

Å-elva er ei elv i Bindal kommune i Nordland fylke. Renner fra Åbjørvatnet og gjennom Åbygda. Ender i fjorden (Åa) ikke langt fra tettstedet Terråk. Betydelig og meget god elv for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye - det var før NTE og HK bygde ut Kolsvik kraftverk - (den sørligste sjørøye stammen som er registrert i Norge). Elva er fortiden et sårbart vassdrag pågrunn av u-vettig vannkraft regulering (bortfall av vann) og dette har skaffet levelige forhold for parasitten PKD - Forskningsrap. av "NINA" rap. 233 og forsknings Published October 15. - Vol.77:191,-198,2007 - doi: 10.3354/dao01846.

 

   

Fred Olsen  Renewables A/S , Oslo og Plahte`s eiendommer  Terråk planlegger vindkraft og ny tilførsels veg inn til kalvvatnan. I Åbjøra & Åbygdas siste sårbare villmark  . Se link under til NVE`s saksside.                                  

 http://www.nve.no/no/Konsesjoner/Konsesjonssaker/Vindkraft/?soknad=1302&stadium=1&type=56

  Du finner radio sør Helgeland på www.radiosh.no - fredag kvelder ringes det inn hilsninger m.m.   

  Det ligger nye bilder fra påsken under vår (ha en god innlevelse).               

Tettstedet Terråk er kommunesentret i Bindal kommune i Nordland, og har omlag 1000 innbyggere (2005). Kommunens hjørnestensbedrift, trevarefabrikken Bindalsbruket A/S, ligger i Terråk.

Det var her Nord-Norges første postkontor ble anlagt i 1846. Det har vært lange båtbyggertradisjonener i Terråk og omegn. I dag kan Terråk tilby post i butikk på Coop S-marked , frisør, blomsterhandler, Bindalsbruket, sykehjem, rådhus, Terråk Gjestegård er ft. oppkjøpt av lokale inntresenter (tidlig i 2009) og som enda ikke har klart å få drifta i gang (6. april - 10), -  samt en rekke idrettslige aktiviteter av idrettslag i kommunen.

GALLERI

  • Bilder Tab

Åbygda på karte

Kontakt oss